Charter Werelderfgoed ondertekend

Op 18 juni is in het Koninklijk Eise Eisinga het ‘Charter Werelderfgoed’ ondertekend door  gedeputeerde Klaas Fokkinga van de Provincie Fryslân , wethouder Caroline de Pee van de gemeente Waadhoeke en bestuurslid Jenny Schoute-Dirkx van het Planetarium.
Met de ondertekening van dit Charter is officieel de steun van de gemeente Waadhoeke en de provincie Fryslân voor de Werelderfgoednominatie van het Planetarium vastgelegd.
Volgens planning zal het nominatiedossier van het Eisinga Planetarium door de Nederlandse Staat in januari 2022 aan de UNESCO-commissie worden overhandigd. In het voorjaar van 2023 hoopt het Planetarium officieel op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te worden bijgeschreven.


Foto: Het Charter wordt ondertekend door Klaas Fokkinga, Caroline de Pee en Jenny Schoute-Dirkx (foto: Joachim de Ruijter)

Achtergrondinformatie

UNESCO Werelderfgoed

Unesco is het meest bekend om het Werelderfgoedverdrag en de daarbij behorende Werelderfgoedlijst. Het verdrag uit 1972 heeft als doel om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.
Naast de bescherming die erfgoederen krijgen door plaatsing op de Werelderfgoedlijst bevordert deze status ook het wederzijds begrip tussen culturen. Niet elk werelderfgoed is per se mooi, maar alle zijn op een bepaalde manier uniek, van groot belang voor iedereen en onvervangbaar.
Inmiddels hebben 193 lidstaten het Werelderfgoedverdrag aanvaard. Nederland ondertekende het in 1992. De eerste Nederlandse inschrijving was Schokland in 1995. In Friesland zijn 1998 het Ir. D.F. Woudagemaal (Lemmer) en 2011 de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed geworden.

Planetarium

Het te nomineren werelderfgoed bestaat uit het Planetarium dat in de jaren 1774-1781 in de voormalige woonkamer van Eise Eisinga is gebouwd: het Planetarium is onlosmakelijk verbonden met het woonhuis. Dit nauwkeurig bewegend model van het zonnestelsel, waarin zon, maan en planeten worden voorgesteld als houten bollen, beslaat het hele plafond en een deel van een wand. Het wordt aangedreven door een raderwerk, bestaande uit (voornamelijk) houten hoepels en ijzeren pinnen, dat verborgen zit tussen het plafond en de draagbalken van de bovenverdieping.
Ook de handschriften van Eise Eisinga, voor zover deze direct betrekking hebben op het Planetarium, maken deel uit van het erfgoed. Met name de handleiding voor het Planetarium, opgesteld door Eise Eisinga, is een onlosmakelijk attribuut.

Planetarium in beweging

Culturele activiteiten in Waadhoeke tijdens Nacht van de Nacht

Seewyn Kunsteducatie organiseert op de avond van zaterdag 30 oktober samen met Museum Martena, Theater de Koornbeurs en het Koninklijk…

Lees verder

Biografie over Eise Eisinga verschenen

Vrijdagmiddag 15 juni is het eerste exemplaar van de biografie over Eise Eisinga overhandigd aan Nobelprijswinnaar Ben Feringa. De biografie…

Lees verder

Maand van de geschiedenis oktober

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden musea, bibliotheken, boekhandels en andere culturele…

Lees verder

Expositie ‘Eise en de Griekse Hemelkunde’

In het Eise Eisinga Planetarium is een nieuwe tijdelijke expositie ingericht onder de titel ‘Eise en de Griekse Hemelkunde’. De…

Lees verder

Eise Eisinga blijft in de Canon

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium blijft opgenomen in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. De Canon van Nederland is een…

Lees verder

Tegeltableau terug naar Friesland!

Tijdens een uitzending van het populaire TV-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ werd kortgeleden een prachtig tegeltableau getoond met de voorstelling…

Lees verder

Uitgave Planetariumkwartet

Het Eise Eisinga Planetarium heeft een aantrekkelijk Planetariumkwartet uitgebracht met prachtige afbeeldingen van onder andere de maan, planeten, sterren, instrumenten…

Lees verder

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium verder op weg naar Werelderfgoed

Minister oordeelt positief over kandidatuur Planetarium. Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium te Franeker is een stap dichter bij de status…

Lees verder

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium onderdeel netwerk Canonmusea van Nederland

Presentatie canonstukken Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Zaterdag 3 november is door het Nederlands Openlucht Museum symbolisch het Canon schild overhandigd…

Lees verder

De jaarplank van Eise Eisinga kan weer 23 jaar mee

Na 23 jaar is donderdag de jaarplank van het Eise Eisinga Planetarium opnieuw beschilderd. De jaarplank is een van de…

Lees verder

Ons Planetarium verkozen tot 'It Moaiste fan Fryslan’!

Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker is door de inwoners van Friesland gekozen tot It Moaiste fan Fryslân. Het planetarium…

Lees verder

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@planetarium-friesland.nl

Neem contact op