Planetariumkamer

De Planetariumkamer is waar het allemaal 'om draait' in het Eise Eisinga Planetarium. Het model van de zon met de 6 planeten die eromheen draaien, werkt nog steeds. Daarmee is het het oudste werkende planetarium ter wereld. Bij uw bezoek krijgt u uitleg in de Planetariumkamer. Deze uitleg duurt ongeveer 15 minuten. De rest van het museum, waaronder het raderwerk, kunt u op eigen gelegenheid ontdekken.

Vaste exposities

Andere vaste onderdelen van het museum zijn de voormalige wolkammerij van Eisinga en een uitgebreide verzameling historische astronomische instrumenten. Ook de moderne sterrenkunde is vertegenwoordigd. In de filmzaal zijn doorlopend documentaires te zien. Beleef hoe Eisinga woonde in het historische woonhuis en blader digitaal door de prachtige wiskundige en astronomische handschriften van Eisinga! Sinds 2016 is de interactieve vaste expositie ‘De Ruimte’ te bezichtigen.

Tijdelijke exposities

Er worden regelmatig wisselende exposities georganiseerd rond actuele onderwerpen betreffende het Planetarium of sterrenkunde in het algemeen.


De tijd van de zonnewijzers

“De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren” - Albert Einstein

Zo’n 10.000 jaar geleden kwam er een grote verandering in de manier waarop mensen leefden. In plaats van het zwervende bestaan van jagen en voedsel verzamelen ging men in dorpen wonen en het land bewerken. Hoe meer deze samenlevingen georganiseerd raakten, hoe meer er behoefte ontstond aan een betrouwbare tijdmeting. Zo verdeelde men tijd in terugkerende gebeurtenissen in de natuur, zoals dag en nacht, de verandering van de schijngestalten van de maan en de wisselingen van de seizoenen.

Deze tijdmeting vindt haar oorsprong in de beweging van de hemellichamen. De bewegingen van de zon, maan en sterren waren hun enige klok. Zo zouden de steencirkels in Stonehenge, Engeland, zo’n 3500 jaar geleden al gebruikt zijn om onder meer het begin van de zomer en winter af te lezen. En de Australische Aboriginals maten de tijd door de positie van zon, maan en sterren te verbinden met goed of slecht weer of de verkrijgbaarheid van bepaalde soorten voedsel.

De groeiende beschavingen hadden steeds preciezere methoden nodig om de tijd te meten. Veel tijdseenheden, die wij vandaag de dag gebruiken, vinden hun oorsprong in de vondsten van deze volkeren.  Zo zijn zonnewijzers gebaseerd op de beweging van de zon, de schaduw geeft nauwkeurig de tijd aan.

Deze tentoonstelling laat de bezoekers kennis maken met de geschiedenis van deze tijdmeting. In de tentoonstelling, tot stand gekomen in samenwerking met Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, is een fraaie collectie zonnewijzers te zien.

 

Foto: Combi Hommema, Franeker

Stichting Vrienden van het Planetarium

De Stichting Vrienden van het Planetarium zet zich in voor extra financiële middelen. Hiermee kan de stichting aankopen doen, restauraties realiseren en publiciteitsacties voeren voor het het Eise Eisinga Planetarium. Iedere bijdrage is welkom!

Word donateur!

Als donateur maakt u jaarlijks een vast bedrag over aan de stichting (minimaal € 25,-). Donateurs ontvangen:

  • een introductiegeschenk in de vorm van het boek 'Tijdloos zonnestelsel', over het Eise Eisinga Planetarium
  • minimaal éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lezing/presentatie
  • een persoonlijke donateurskaart, waarmee u een jaar lang gratis toegang heeft tot het Planetarium

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@planetarium-friesland.nl of een bericht te sturen naar onderstaand adres.

Stichting Vrienden van het Planetarium
Eise Eisingastraat 3, 8801 KE te Franeker
Bankrekeningnummer: NL19RABO0144973197

Als u zich aanmeldt door het juiste bedrag te storten, wilt u dan uw adresgegevens bij de omschrijving vermelden?

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld; giften en legaten zijn eveneens zeer welkom. Hartelijk dank!

ANBI-gegevens Stichting Vrienden

Op weg naar werelderfgoed!

Al in 2010 is het Planetarium als officiële Nederlandse kandidaat op de ‘Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed’ geplaatst. Sindsdien zijn vele plannen en rapporten geschreven en beoordeeld.
De toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Jet Bussemaker heeft eind mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over haar advies op basis van het rapport van een expertgroep. Voor het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium noemt de expertgroep nog geen jaar van voordracht. Zij zijn van mening dat er voldoende argumenten zijn om de uitzonderlijke universele waarde van het Eisinga Planetarium aan te tonen. Wel is er meer tijd nodig om dit overtuigend te onderbouwen. In 2017 wordt deze onderbouwing opnieuw beoordeeld.

Het Planetarium gaat samen met het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met vertrouwen verder op de ingeslagen weg naar opname op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. We houden u op de hoogte.

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
ANBI Gegevens
Vragen of opmerkingen?
info@planetarium-friesland.nl

Neem contact op