Planetariumkamer

De Planetariumkamer is waar het allemaal 'om draait' in het Eise Eisinga Planetarium. Het model van de zon met de 6 planeten die eromheen draaien, werkt nog steeds. Daarmee is het het oudste werkende planetarium ter wereld. Bij uw bezoek krijgt u uitleg in de Planetenkamer. Deze uitleg duurt ongeveer 15 minuten. De rest van het museum, waaronder het raderwerk, kunt u op eigen gelegenheid ontdekken.

Vaste exposities

Andere vaste onderdelen van het museum zijn de voormalige wolkammerij van Eisinga en een uitgebreide verzameling historische astronomische instrumenten. Ook de moderne sterrenkunde is vertegenwoordigd. In de filmzaal zijn doorlopend documentaires te zien. Beleef hoe Eisinga woonde in het historische woonhuis en blader digitaal door de prachtige wiskundige en astronomische handschriften van Eisinga! Sinds 2016 is de interactieve vaste expositie ‘De Ruimte’ te bezichtigen.

Tijdelijke exposities

Enkeltje Universum, over ijsballen, astronauten en andere ruimtereizigers op ontdekkingstocht naar het onbekende. Al aan het begin van de zeventiende eeuw tuurden geleerden met hun telescopen naar de hemel. En sindsdien zijn er telescopen gekomen – niet alleen op aarde, maar ook in de ruimte – die heel ver de ruimte in kunnen kijken. Maar we willen de ruimte niet alleen bekijken, maar er ook doorheen reizen. In 1926 lanceerde Robert Goddard de eerste raket met vloeibare brandstof, die niet hoger kwam dan 12,5 meter. Nu laten we sondes landen op kometen en vliegen we straks misschien wel naar de planeet Mars om er te gaan wonen. Hoe gaan die verre ruimtereizen in hun werk? Hoe gaat het er uit zien op Mars? Wat zijn de gevolgen van al die ruimtemissies? Op deze vragen en nog veel meer krijg je antwoord in het Eise Eisinga Planetarium bij de tentoonstelling ‘Enkeltje Universum’. Een retourtje wordt nog niet verkocht.

Stichting Vrienden van het Planetarium

De Stichting Vrienden van het Planetarium zet zich in voor extra financiële middelen. Hiermee kan de stichting aankopen doen, restauraties realiseren en publiciteitsacties voeren voor het het Eise Eisinga Planetarium. Iedere bijdrage is welkom!

Word donateur!

Als donateur maakt u jaarlijks een vast bedrag over aan de stichting (minimaal € 25,-). Donateurs ontvangen:

  • een introductiegeschenk in de vorm van het boek 'Tijdloos zonnestelsel', over het Eise Eisinga Planetarium
  • minimaal éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lezing/presentatie
  • een persoonlijke donateurskaart, waarmee u een jaar lang gratis toegang heeft tot het Planetarium

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@planetarium-friesland.nl of een bericht te sturen naar onderstaand adres.

Stichting Vrienden van het Planetarium
Eise Eisingastraat 3, 8801 KE te Franeker
Bankrekeningnummer: NL19RABO0144973197

Als u zich aanmeldt door het juiste bedrag te storten, wilt u dan uw adresgegevens bij de omschrijving vermelden?

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld; giften en legaten zijn eveneens zeer welkom. Hartelijk dank!

ANBI-gegevens Stichting

Op weg naar werelderfgoed!

Al in 2010 is het Planetarium als officiële Nederlandse kandidaat op de ‘Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed’ geplaatst. Sindsdien zijn vele plannen en rapporten geschreven en beoordeeld.
De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Jet Bussemaker heeft eind mei 2015 de Tweede Kamer geïnformeerd over haar advies op basis van het rapport van een expertgroep. Voor het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium noemt de expertgroep nog geen jaar van voordracht. Zij zijn van mening dat er voldoende argumenten zijn om de uitzonderlijke universele waarde van het Eisinga Planetarium aan te tonen. Wel is er meer tijd nodig om dit overtuigend te onderbouwen. In 2017 wordt deze onderbouwing opnieuw beoordeeld.

Het Planetarium gaat samen met het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met vertrouwen verder op de ingeslagen weg naar opname op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. We houden u op de hoogte.

Eise Eisingastraat 3
8801 KE Franeker
telefoon 0517 - 393 070
Vragen of opmerkingen?
info@planetarium-friesland.nl

Neem contact op